کارمندان گروه عمران

ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی
1 سمیه محمدی مسئول امور دفتری گروه 6053
2 محسن حاجی نژاد تکنسین آزمایشگاه بتن و مصالح ساختمانی 6084
3 محمد فنودی تکنسین آزمایشگاه مکانیک خاک 6081
4 محمد فنودی تکنسین آزمایشگاه روسازی راه و کارگاه نقشه برداری 6095
5 سید مومن حسینی تکنسین آزمایشگاه سازه 6096
6 غلامرضا علیزاده تکنسین آزمایشگاه هیدرولیک 6099