جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

Picture1.png

دانشگاه فردوسي مشهد

دانشكده مهندسي

جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد

رشته و گرايش

مهندسي عمران راه و ترابري

عنوان

ارزیابی دوربرگردان­ها (U-turns) به کمک مدل­­های­ DEA و TOPSIS در GIS

Title

Evaluation of U-turns Using DEA and TOPSIS in GIS

 

دانشجو

 

عليرضا هويدافرد

 

استاد راهنما

 

دكتر روزبه شاد

 

اساتيد داور

 

دكتر كرابي- دكتر قائمي

 

زمان: چهارشنبه 11/6/1394 ساعت 14

مكان: كلاس 236