دکتر ضیائی

 

جناب آقای دکتر سید علی ضیائی

مرتبه علمی: استادیار

Email:

800 دانشجو
27 عضو هیات علمی
3500 دانش آموخته
60 دانشجوی بین المللی
16 رشته/مقطع تحصیلی
10 گرایش های تخصصی