معرفی مختصر گروه عمران

اين گروه از سال 1358 فعالیت خود را آغاز نموده و هر سال میزبان بیش از70 دانشجوی مستعد و جوان از مناطق دور و نزدیک استانهای خراسان و کشور می‌باشد. گروه عمران از آغاز تاسیس در واحد شماره 2 مهندسی (واقع در بزرگراه کلانتری) قرار داشت و در سال 1364 به دیگر گروه‌های دانشکده مهندسی مستقر در پردیس دانشگاه پیوست . گروه عمران از سال 1367 در مقطع کارشناسی ارشد در گرایشهای آب، راه و ترابری، خاک و پی، سازه، سازه‌های هیدرولیکی و محیط زیست دانشجو پذيرش نموده و از سال 1392 در گرایشهای مدیریت ساخت، زلزله ، سنجش از دور و GIS پذیرش داشته است. از سال 1377 با توجه به وجود امکانات بالقوه پژوهشی و هيأت علمی مجرب، گروه عمران شروع به پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی در گرایشهای آب و هیدرولیک و سازه نمود و اولین دانشجوی دکتری تخصصی این گروه در سال 1384 دانش آموخته شد. تعداد واحدهای درسی مورد نیاز در دوره کارشناسی 142، کارشناسی ارشد 32 و دکتری تخصصی36 واحد است.

گروه دارای 23 نفرعضو هیات مجرب و فرهیخته می باشد.

در حال حاضر 400 نفر دانشجو در مقطع کارشناسی، 233 نفر دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و 84نفر درمقطع دکتری مشغول به تحصیل می باشند.

گروه در حال حاضر دارای 10گرایش سازه، آب وسازه های هیدرولیکی، مهندسی و مدیریت منابع آب، ژئوتکنیک، محیط زیست، مهندسی زلزله، مهندسی و مدیریت ساخت، راه و ترابری ، GIS و RS درمقطع کارشناسی ارشد و سه گرایش سازه، آب و سازه های هیدرولیکی و ژئوتکنیک می باشد.

امکانات گروه جهت دانشجویان :

1-سایت کارشناسی ارشد         2-اتاق دانشجویان دکتری

آزمایشگاه های گروه عمران شامل:

1-دینامیک سازه               2-بتن و مصالح ساختمانی           3- هیدرولیک

4-روسازی راه                 5-مکانیک خاک و پی                 6- محیط زیست (در حال راه اندازی)


800 دانشجو
27 عضو هیات علمی
3500 دانش آموخته
60 دانشجوی بین المللی
16 رشته/مقطع تحصیلی
10 گرایش های تخصصی