به اطلاع می رساند زمان مصاحبه دکتری 1403 گروه مهندسی عمران در سه گرایش سازه، ژئوتکنیک و آب و سازه های هیدرولیکی در روز سه شنبه مورخ 22 خرداد ساعت 8 صبح برگزار خواهد شد.

قابل توجه داوطلبان گرامی

لازم به ذکر است تصویر کلیه مدارک و مستندات مورد نیاز که در سایت دانشگاه بارگذاری نموده اید باید در روز مصاحبه تحویل گروه عمران گردد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره دفتر گروه عمران 38806053 تماس حاصل فرمائید.

800 دانشجو
27 عضو هیات علمی
3500 دانش آموخته
60 دانشجوی بین المللی
16 رشته/مقطع تحصیلی
10 گرایش های تخصصی