بسمه تعالی

قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد

 

مراحل دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در گروه عمران به قرار زیر است:

 

1-    دریافت فرم دفاع از دفتر گروه و یا سایت گروه قسمت فرم های کارشناسی ارشد و تکمیل آن

2-    تحویل فرم تکمیل شده دفاع و نیز دو نسخه نهایی پایان نامه به دفتر گروه مهندسی عمران جهت مطرح نمودن در کمیته تحصیلات تکمیلی گروه.

 

3-    هماهنگی های لازم با اساتید دفاع

4-    درخواست مجوز دفاع از طریق پورتال دانشجویی (درج ساعت و روز دفاع در قسمت توضیحات)

5-    تسویه حساب مالی

6-    گرفتن فرم مجوز دفاع از آموزش دانشکده (آقای مجیدی)

7-    گرفتن کلاس از آموزش دانشکده (آقای خواجه افضلی)

8-    تحویل فرم مجوز دفاع (مورد بند 5) به گروه سه روز کاری قبل از دفاع، جهت تهیه فرم ارزشیابی دفاع و دعوت از اساتید

 

** تذکر مهم:

چنانچه دانشجویی مراحل ذکر شده بالا را طی نکرده باشد امکان برگزاری دفاع نمیباشد.

دفتر گروه مهندسی عمران

800 دانشجو
27 عضو هیات علمی
3500 دانش آموخته
60 دانشجوی بین المللی
16 رشته/مقطع تحصیلی
10 گرایش های تخصصی