عنوان پایان‌نامه دانشجو مقطع استاد راهنما تاریخ تعیین شده دفاع
مقطع استاد راهنما
بررسی اثر شکل پذیری سیستم باربر جانبی وسختی دیوارهای پرکننده بتن آرمه در پاسخ دینامیکی سازه به بار انفجار از راه دورحسام الدین ساعدیوسفیکارشناسی ارشدشریعتمدار۱۳۹۰/۰۶/۲۰
تحلیل عملکرد و برنامه ریزی اقدامات ایمن سازی راه با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها و تصمیم گیری در محیط فازیحمیدرضا بهنوددکتری(Ph.d)آیتی۱۳۸۹/۰۸/۲۳
بررسی مدیریت بهم پیوسته سیل رودخانه شاهجوب (بجنورد، خراسان شمالی) با استفاده از تصمیم‌گیری گروهی فازیمهرداد میرابیکارشناسی ارشدشریفی۱۳۹۰/۰۴/۰۱
مدیریت وبهینه سازی کاهش اثرات مخرب زیست محیطی ضایعات ساختمانی وراهکارهای بازیافت آنهاعلی نجفیان رضویکارشناسی ارشدشکوهیان۱۳۸۹/۰۴/۳۰
بررسی اثرات تغییر اقلیم بر رواناب سطحی با استفاده از مدل های HSPF و SWATمصطفی سروری حصاریکارشناسی ارشدشریفی۱۳۹۰/۰۶/۳۰
بررسی ظرفیت باربری پی نواری پوسته ای معکوس بر روی خاک دانه ایکیهان ساجدیدکتری(Ph.d)بلوری بزاز۱۳۹۰/۰۷/۱۱
کنترل سازه جداسازی شده با جرم تنظیم شده چندگانه در ارتفاع سازه تحت اثر زلزله های میدان نزدیکسمانه محسنی نصرآبادیکارشناسی ارشدشریعتمدار۱۳۸۹/۰۱/۳۰
شناسایی نقاط حادثه خیز راهها با استفاده از روش های تحلیل پوششی داده ها و استدلال شواهدیعلی اصغر صادقیدکتری(Ph.d)آیتی۱۳۹۰/۱۰/۱۴
جستجوی تاثیر عوامل جمعیتی، رفتاری و شخصیتی بر شاخص های ایمنی ترافیکابوالفضل محمدزاده مقدمدکتری(Ph.d)آیتی۱۳۹۰/۰۹/۳۰
پیش بینی ظرفیت باربری نهایی شمع ها به کمک ماشین بردار پشتیبانعلیرضا کردجزیکارشناسی ارشدپویانژاد۱۳۹۰/۰۲/۱۸
شبیه سازی تخصیص تلفیقی کمی و کیفی منابع آب سطحی و زیر زمینی شرب شهر مشهدمنصوره آتشیکارشناسی ارشدشریفی۱۳۹۰/۱۰/۰۱
مدل سازی بارش- رواناب روزانه با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی تحت ورودی های مختلفبی بی محبوبه یزدان پرست بایگیکارشناسی ارشدشریفی۱۳۹۰/۰۶/۳۱
آسیب‌یابی ایستای خرپاها و قاب‌های دو و سه بعدیمحمدصادق کاظمیانکارشناسی ارشدرضائی پژند۱۳۸۹/۰۹/۱۵
مدلسازی و بررسی عملکرد تالاب‌ها به ویژه گیاه تالابی نی در تصفیه فاضلاب \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\منیره محمودی صدقیانیکارشناسی ارشدشکوهیان۱۳۹۱/۰۳/۲۸
شیوه های تحلیل سازه های با رفتار ناخطی هندسیمرتضی قالیشویانکارشناسی ارشدرضائی پژند۱۳۹۱/۰۷/۰۸
مدیریت سیلاب با رویکرد بیمه مطالعه موردی : رودخانه میان مرغ از حوزه آبخیز خراسان رضویمحمدامین قلی زادهکارشناسی ارشدشریفی۱۳۹۱/۱۱/۰۲
تحلیل خطی و ناخطی هندسی سازه ها با رابطه سازی پیوندی اجزای محدودمحمد کارکندکتری(Ph.d)رضائی پژند۱۳۹۱/۱۰/۱۸
بررسی و اواویت بندی راهکارهای مدیریت منابع آب استان خراسان جنوبی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبیهانیه زاهدی پورکارشناسی ارشدشریفی۱۳۹۱/۱۰/۲۷
طرح مومسان برپایه ی کارکردالهام میرافضلیکارشناسی ارشدرضائی پژند۱۳۹۱/۰۶/۰۳
بررسی پارامتریک طول مفصل پلاستیک در ستون های بتن مسلح تحت بار انفجار از راه دورعارف بهاروندکارشناسی ارشدشریعتمدار۱۳۹۱/۰۳/۰۱
تحلیل ترک در سدهای بتنی(به روش مکانیک شکست)حسین رضائی آذریانیکارشناسی ارشداصفهانی۱۳۹۲/۰۶/۰۷
ایجاد مدل پیش بینی تصادفات ترافیکی در محل تونل هاشهریار رحیمیکارشناسی ارشدآیتی۱۳۹۳/۰۲/۰۲
پیاده سازی استراتژی های اجرایی و ایمن برای بهبود کیفیت در مهندسی تخریبمحمدرضا چراغچی باشی آستانهکارشناسی ارشدحاجی کاظمی۱۳۹۲/۰۲/۲۵
تاثیر پوشش های FRP بر مقاومت و کاهش نفوذ کلرایدها در بتنمهدی فرهمندرادکارشناسی ارشداصفهانی۱۳۹۳/۰۸/۲۰
اصلاح خواص قیر با استفاده از پلیمرهای SBS، LDPE و CR در مناطق گرمسیرمسعود چوغونیکارشناسی ارشدصحاف۱۳۹۳/۰۲/۱۵
تصمیم گیری در مدیریت ساخت با استفاده از نظریه بازیجواد کلالیکارشناسی ارشدحاجی کاظمی۱۳۹۲/۱۲/۱۲
تولید منحنی های شکنندگی برای دیوارهای برشی فولادیاحسان یمینیدکتری(Ph.d)شهابیان مقدم۱۳۹۴/۰۳/۳۰
تحلیل احتمالاتی سازه ها تحت اثر بارهای لرزه ایمرتضی زمانی نیککارشناسی ارشدشهابیان مقدم۱۳۹۴/۰۲/۲۸
تحلیل جریان غیردائمی ناشی ازامواج سیلاب در کانالهای مرکب با پوشش گیاهی منعطفبنیامین جاودانی یکتاکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۴/۰۴/۰۸
آشکارسازی تغییرات دریاچه ارومیه با استفاده از تکنیکهای سنجش از دورفاطمه میرشاهی دوزینکارشناسی ارشدشاد۱۳۹۳/۱۱/۲۹
تجزیه و تحلیل عدم قطعیت مدل و پارامترها در مدلسازی پیشروی آب شور به سمت آب شیرین در آبخوان های مجاور کویر با استفاده از یک روش ترکیبیعلی یوسفیدکتری(Ph.d)حسینی۱۳۹۴/۰۶/۳۱
مقاوم سازی لرزه ای پل هااردلان افسریکارشناسی ارشدشوشتری۱۳۹۴/۰۷/۲۷
مقاوم سازی اتصالات لوله¬ای شکل در برابر بارهای خستگی با استفاده از کنترل فعال و پلیمرهای پیش تنیده مسلح شده با الیافمجتبی خیاط ازاددکتری(Ph.d)شریعتمدار۱۳۹۵/۰۴/۰۱
مطالعه عددی روانگرایی در سدهای باطله (مطالعه موردی: سد باطله مس سونگون)فایزه ناصحکارشناسی ارشداخترپور۱۳۹۵/۱۱/۲۵
کاربرد GIS و AHP در محاسبه میزان تخریب بافت شهری در برابر زلزلههدی حسین پورکارشناسی ارشدسعیدیان طبسی بجستانی۱۳۹۵/۱۲/۲۲
ارزیابی مدل های AHP، TOPSIS، و منطق فازی در محیط GIS به منظور مکانیابی محل دفن مواد زائد جامد شهریزهرا محمدزادهکارشناسی ارشددانش۱۳۹۵/۱۲/۲۳
اثر نوع سنگدانه و دانه بندی آن بر ویژگی نفوذپذیری و پتانسیل انسداد منافذ روسازی آسفالت متخلخلعلی مقدمکارشناسی ارشددانش۱۳۹۵/۱۲/۲۳
شبیه سازی دوبعدی پل قوسی بنایی با تکنیک همگن سازی به روش اجزای محدودسجاد درویشیان کاخکیکارشناسی ارشدسیدی حسینی نیا۱۳۹۶/۱۲/۰۷
شبیه سازی رفتار خاک های دانه ای تیزگوشه غیراشباع با استفاده از روش اجزای مجزامحمدحسین جلالیان سدهدکتری(Ph.d)سیدی حسینی نیا۱۳۹۶/۱۲/۰۶
بررسی توزیع مکانی-زمانی غلظت ذرات معلق هوا (PM) با استفاده از فن آوری سنجش از دورسها بدویی دلفاردکارشناسی ارشدکرابی۱۳۹۷/۰۴/۱۱
توسعه روش های داده کاوی در خوشه بندی داده های خط سیرمهدی قمریکارشناسی ارشدشاد۱۳۹۷/۰۸/۲۱
مطالعه رفتار لرزه ای سد خاکی شاه عبدا ... به کمک شبیه سازی عددیاحسان ابراهیمیکارشناسی ارشدسیدی حسینی نیا۱۳۹۷/۱۲/۱۳
توسعه مدل اتوماتای سلولی برای شبیه سازی رواناب سطحیایمان جمعه بیدختیدکتری(Ph.d)فغفور مغربی۱۳۹۷/۱۲/۰۷
تحلیل چندمتغیره عدم‌قطعیت در سیلاب‌گرفتگیزهرا شریفی نیککارشناسی ارشدفغفور مغربی۱۳۹۷/۱۱/۱۳
تخمین توزیع تنش برشی در کانال های باز صاف با استفاده از مفهوم گرادیان سرعتبهزاد ملوندیدکتری(Ph.d)فغفور مغربی۱۳۹۷/۱۲/۲۰
ارزیابی تاثیرات زیست محیطی فلزات سنگین موجود در مصالح مصرفی در صنعت ساختماناذین دادورکارشناسی ارشدشکوهیان۱۳۹۶/۰۷/۱۹
مطالعه امواج ضربدری در کانال باز با جریان فوق بحرانی و لوله ورودی جانبی مستغرق و کنترل آنعلیرضا مشرقیدکتری(Ph.d)جعفرزاده۱۳۹۸/۱۰/۱۷
استفاده از روش تبدیل دیفرانسیلی و حسابان کسری در تحلیل مسائل اندرکنش سازه - سیالازاده جعفریدکتری(Ph.d)آفتابی ثانی۱۳۹۸/۱۱/۲۰
مطالعه اثر لاغری بر رفتار ستون‌های بتن مسلح محصور شده با دورپیچ FRPعلیرضا عربشاهیدکتری(Ph.d)توکلی زاده۱۳۹۹/۰۲/۱۵
تحلیل صفحات ضخیم مستطیل شکل ساخته شده از مواد هدفمند با استفاده از روش بدون‌ شبکه EFGسیدامین وکیلیدکتری(Ph.d)شهابیان مقدم۱۳۹۹/۰۷/۰۸
رفتار لرزه‌ای دیوار برشی فولادی شیاردار دارای سیستم مرکزگراحسین افشاری مقدمدکتری(Ph.d)شریعتمدار۱۳۹۹/۱۰/۱۷
راهکارهای کاهش مصرف انرژی در سیستم انتقال با پمپ های رفت و برگشتیبنیامین جاودانی یکتاکارشناسی ارشدفغفور مغربی۱۴۰۰/۰۳/۱۲
بررسی اثر تحکیم ناهمسان بر سطح تسلیم ماسه‌ی فیروزکوه با استفاده از نتایج پیزوالکتریک ارتعاشیکامران فانیدکتری(Ph.d)اخترپور۱۳۹۹/۱۱/۳۰
مطالعه‌ آزمایشگاهی روانگرایی مواد باطله با استفاده از معیار انرژیمحمود عبدالهیدکتری(Ph.d)بلوری بزاز۱۳۹۹/۱۱/۲۷
بررسی میزان تغییرات تقاضا در ایام خاص با استفاده از داده‌های کارت‌های بلیت الکترونیکی (نمونه موردی: شهر مشهد)بهزاد رحمانیکارشناسی ارشدمحمدزاده مقدم۱۳۹۷/۰۶/۰۱
مطالعه اندرکنش خاک و سازه برای ساختمان بلند با وجود میراگر لرزه ای واقع بر خاک نرممهلا غلامشاهیکارشناسی ارشداخترپور۱۴۰۰/۰۸/۲۴
تحلیل لرزه ای سکوهای فراساحلی مجهز به میراگرهای غیر فعال با در نظر گرفتن اندرکنش خاک-شمع-سازهنرگس سلیمانیاندکتری(Ph.d)بلوری بزاز۱۴۰۰/۰۴/۱۹
بررسی تاثیر بهسازی با سیمان بر رفتار غیر اشباع ماسه گچ دار عراقحسین قاسم عبدالامیر الندافدکتری(Ph.d)اخترپور۱۴۰۰/۰۶/۲۰
تأثیر الیاف فولادی بازیافتی از تایرهای زباله بر خصوصیات مکانیکی بتن در دماهای بالایاقوت مدرسدکتری(Ph.d)قلعه نوی۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شناسایی پارامترهای دینامیکی پل‌ها با استفاده از آنالیز مودال عملیاتی خودکار به کمک الگوریتم‌های خوشه‌بندیامیر سالارمهراباددکتری(Ph.d)شوشتری۱۴۰۰/۰۷/۲۶
بررسی آزمایشگاهی و تحلیلی محصورشدگی بتن با استفاده از ورق های FRP و دورپیچ های SMAسعید ایل بیگی قلعه نیدکتری(Ph.d)توکلی زاده۱۴۰۰/۱۰/۰۸
بررسی آزمایشگاهی و عددی رفتار لوله های بتنی تعمیر و تقویت شده با مصالح FRPعلی صمیمی گلگونکارشناسی ارشدتوکلی زاده۱۴۰۰/۰۹/۲۲
ارزیابی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر موفقیت پروژه‌های مشارکت در ساخت ساختمان‌های مسکونیسیدمحمد اتشی یزدیکارشناسی ارشدبلوری بزاز۱۴۰۰/۰۹/۰۸
مطالعه آزمایشگاهی اثر ناهمسانی تنش بر سطح تسلیم غیراشباع باطله هاامیرعباس ریاحی خودکتری(Ph.d)اخترپور۱۴۰۰/۰۹/۲۲
مطالعه آزمایشگاهی رفتار تغییرشکل مصالح ترکیبی آجر، بتن تخریبی و پلاستیک و شبیه سازی رفتار آنامین اکرامی فرددکتری(Ph.d)اخترپور۱۴۰۰/۱۱/۰۴
تحلیل عددی رفتار ساختمان های قرارگرفته در معرض گسلش امتداد لغز با در نظرگرفتن اندرکنش خاک-سازهمرتضی سالاریدکتری(Ph.d)اخترپور۱۴۰۰/۱۰/۰۸
بررسی تاثیر نانوسیلیکا (NS) و الیاف پلی‌پروپلین (PP) بر روی رفتار و دوام بتن خود تراکم (SCC) حاوی سنگدانه‌های‌ بازیافتیایمان حسیندکتری(Ph.d)قلعه نوی۱۴۰۰/۰۷/۲۵
پیش بینی تخمین سرعت باد در ارتفاع با استفاده از شبکه عصبی و ANFIS- مطالعه ی موردی ایستگاه های بادسنجی خراسان رضوی-مینا عباسپورکارشناسی ارشدشکوهیان۱۳۹۵/۱۲/۲۳
تشخیص خسارت در سازه‌های بتن‌آرمه با کمک یادگیری ماشینمهسا پهلوان مصوریدکتری(Ph.d)اصفهانی۱۴۰۰/۱۱/۱۶
بررسی اثر توسعه فضای سبز شهری بر جزایر گرمایی و کاهش آلاینده های اُزن، دی اکسید نیتروژن و ذرات معلق هوا با استفاده از مدل AHP و GIS (مطالعه موردی: شهر مشهد)سیده نیلوفر رجایی بایگیکارشناسی ارشدکرابی۱۴۰۰/۱۱/۱۱
تحلیل دینامیکی احتمال‌اندیشانه سازه‌های استوانه‌ای متخلخل اشباع چندلایه با استفاده از روش بدون‌شبکه پتروف-گلرکین محلیمسعود حمیدی فرددکتری(Ph.d)شهابیان مقدم۱۴۰۱/۰۳/۱۶
تحلیل پوسته‌های تقویت‌شده با شکل آزاد به روش ایزوژئومتریکمرتضی براتیدکتری(Ph.d)شهابیان مقدم۱۴۰۱/۰۴/۱۴
تأثیر دما_نرخ کرنش وپیرشدگی بر رفتار برشی ملات ماسه سیمان آسفالتیمسار حمید مجیددکتری(Ph.d)محمدزاده مقدم۱۴۰۰/۱۲/۲۱
واکاوی ناخطی ایستا و پویای پوسته‌های چندلایه و هوشمندمحمدرضا رمضانیدکتری(Ph.d)قلعه نوی۱۴۰۱/۰۳/۰۳
بررسی اثر روغن پسماند پخت و پز و سرباره کوره قوس الکتریکی بر ترمیم خرابی رطوبتی مخلوط آسفالتی سرد حاوی مصالح بازیافتیعلی فرطوسیکارشناسی ارشدمحمدزاده مقدم۱۴۰۰/۰۶/۲۳
بررسی رفتار قاب‌های مهاربندی فولادی تحت اثر بار آتش نموییاور قربان صباغکارشناسی ارشدکرم الدین۱۴۰۰/۰۹/۲۲
تحلیل ارتعاش آزاد پوسته‌های استوانه‌ای با استفاده از روش تبدیل دیفرانسیلیامیراسماعیل خسرویدکتری(Ph.d)شهابیان مقدم۱۴۰۱/۰۴/۱۵
تاثیر الیاف فولادی بازیافتی بر رفتار برشی تیرهای بتن مسلحمهدی حسینی مهردکتری(Ph.d)قلعه نوی۱۴۰۰/۱۲/۰۹
بررسی رفتار و پیش‌بینی ظرفیت نهایی تیر‌های بتن‌آرمه‌ی تقویت شده با ورق‌ها و مهارهای کاشته شده‌ی FRPبهزاد عطاریدکتری(Ph.d)توکلی زاده۱۴۰۱/۰۴/۲۱
کاربرد روش شبیه سازی فاکتور بی بعد سرعت برای تخمین دبی در کانال های روبازصبا نجفیکارشناسی ارشدفغفور مغربی۱۴۰۰/۰۲/۰۱
بررسی اثر موقعیت ستون‌های حذف شده در تخریب پیش‌رونده‌ی قاب‌های بتن‌آرمه‌ی خمشیمژده لطفی قراییکارشناسی ارشدتوکلی زاده۱۴۰۱/۰۶/۲۸
شبیه سازی عددی نشست پایه‌های پل بناییسیده فاطمه رضویکارشناسی ارشدسیدی حسینی نیا۱۴۰۱/۰۱/۲۹
استفاده از تکنیک‌های متن‌کاوی برای بررسی تطابق منابع آموزشی با نیاز صنعت: مطالعه موردی، تحلیل محتوای آیین‌نامه‌‌های بتن ایران (آبا) و بتن آمریکا (ACI 318-08)فاطمه حافظی مقدسکارشناسی ارشدمغربی۱۴۰۱/۰۴/۰۱
پیش بینی روند تصادفات فوتی روزانه در ایران با استفاده از مدل های سری زمانی GSARIMAXسارا قلعه نویکارشناسی ارشدمحمدزاده مقدم۱۴۰۱/۰۸/۰۹
تحلیل کمانشی صفحه‌های مستطیل‌شکل با استفاده از روش‌های بدون شبکه و بسط چندجمله‌ای آشوب با در نظر گرفتن عدم قطعیت‌هاسجاد توحیدیدکتری(Ph.d)شهابیان مقدم۱۴۰۱/۰۸/۰۳
اثرسنجی احداث پل عابر پیاده و مکانیزاسیون آن بر فراوانی تصادفات جرحی عابرین پیاده با روش مطالعات قبل و بعد:مطالعه موردی شهر مشهدنوگل انتظاری هرویکارشناسی ارشدمحمدزاده مقدم۱۴۰۱/۰۷/۱۱
تحلیل دینامیکی غیرخطی هندسی سازه ها براساس روش‌های انتگرال‌گیری زمانی و روش های چندنقطه ایمجتبی شهرکیدکتری(Ph.d)شهابیان مقدم۱۴۰۱/۱۱/۱۰
عملکرد ستونهای بتن‌آرمه دارای خوردگی تقویت شده با FRCM تحت بار رفت و برگشتی و خوردگی پس از تقویتبنیامین رضایی صالحدکتری(Ph.d)اصفهانی۱۴۰۱/۰۸/۱۷
برآورد تحلیلی منحنی های شکست گود و آسیب سازه مجاور ناشی از بار لرزه ایپوریا واقعیکارشناسی ارشداخترپور۱۴۰۲/۰۳/۰۱
بررسی آزمایشگاهی و مدل سازی سینتیکی هضم مشترک بی هوازی پسماندهای لیگنوسلولزی و لیپیدی به کمک آنزیم های میکروبیمهرداد میرابیدکتری(Ph.d)کرابی۱۴۰۰/۰۷/۲۸
بررسی کاربرد غشاهای سنتزی اصلاح شده بر پایه نانوفیلتراسیون در نمک زدایی از آب های شورسینا سلوکیدکتری(Ph.d)کرابی۱۴۰۰/۰۷/۲۰
بررسی اثر قیر امولسیون به عنوان افزودنی بر رفتار شکست بتن غلتکی تحت تاثیر واکنش سیلیس-قلیاییعلیرضا عدالتی عباس پورکارشناسی ارشدمحمدزاده مقدم۱۴۰۱/۱۰/۱۷
بررسی عملکرد میراگر مایع تنظیم شده بهبود یافته همراه با صفحات میراکننده در کنترل پاسخ لرزه ایارش ارغوانی طرقبهکارشناسی ارشدکرم الدین۱۴۰۱/۱۱/۰۱
شناسایی الگوهای شباهت خطوط سیر تغییر خط در وسایل نقلیه سواری به کمک اطلاعات مکانی و زمینه های محیطیحمیدرضا حامدیدکتری(Ph.d)شاد۱۴۰۱/۱۱/۳۰
رویکردی نوین برای تخمین سری زمانی جریان رودخانه با کمک منحنی دبی-اشل و پارامترهای هیدرولیکیسجاد محمد زاده وطن چیدکتری(Ph.d)فغفور مغربی۱۴۰۲/۰۲/۱۳
مطالعه تأثیر بهسازی بر رفتار نشست و فروریزش خاک گچی ماسه‌ای بصره با استفاده از دستگاه تحکیم غیراشباعاحمد کامل ابراهیم الکنانیدکتری(Ph.d)اخترپور۱۴۰۲/۰۳/۰۱
ارزیابی اثر سطح استرس ترافیکی، برعدالت اجتماعی دوچرخه های اشتراکی در مناطق محروم. مطالعه موردی: بوستون،آمریکاصادق فتوحیکارشناسی ارشدشاد۱۴۰۱/۱۰/۱۷
بکارگیری روش تاگوچی در بررسی اثرات متاکائولین،پودر مرمر،سرباره آهن و میکروسیلیس بر دوام و خواص مکانیکی بتنمحمدحسین کرباسیکارشناسی ارشدقلعه نوی۱۴۰۱/۱۱/۰۱
مطالعه ظرفیت باربری پی نواری در مجاورت شیروانی خاک مسلح با مفهوم دو فازی و روش خطوط مشخصهمجد طرافدکتری(Ph.d)سیدی حسینی نیا۱۴۰۰/۱۲/۰۴
ارزیابی پتانسیل خودترمیمی مخلوط های آسفالتی بازیافت شده به روش گرمسروش امیری دلوییکارشناسی ارشدصحاف۱۴۰۲/۰۴/۱۹
مطالعه آزمایشگاهی رفتار غیر اشباع مصالح باطله با استفاده از دستگاه تحکیم اصلاح شدهرضا افتخاری مهرکارشناسی ارشداخترپور۱۴۰۲/۰۷/۱۲
تعیین بسامد و مودهای ارتعاشی صفحه های V شکل دارای خوردگیپارسا ساکتیکارشناسی ارشدشهابیان مقدم۱۴۰۲/۰۴/۰۵
تعیین بسامد و مودهای ارتعاشی ورق‌های مستطیل شکل دارای خوردگیسید میرمحمد علیپوریکارشناسی ارشدشهابیان مقدم۱۴۰۲/۰۴/۰۵
مقایسه تحلیلی رفتار اتصال تیر به ستون بتن آرمه ی تقویت شده با استفاده روش های مختلف مقاوم سازی تحت بار محوری متغیرحکمت الله نورزیکارشناسی ارشداصفهانی۱۴۰۲/۰۴/۰۵
بررسی رفتار چرخه ای مفصل پلاستیک پای ستون بتن مسلح محصور شده در پوسته استوانه ای پیش ساخته از پلیمرهای مسلح الیافیمریم اخگراسلامیهکارشناسی ارشداصفهانی۱۴۰۲/۰۳/۰۸
بررسی تاثیر شرایط عمل آوری بر ویژگی های بتن خودمتراکم حاوی سنگدانه و الیاف فولادی بازیافتیمحمد حاجی زادهدکتری(Ph.d)قلعه نوی۱۴۰۲/۰۳/۰۷
ارائه رابطه‌ی جامع برای پیش‌بینی ظرفیت فشاری ستون‌های کوتاه فولادی با مقطع دایره‌ای و چندضلعی پر شده از بتننزار جبار عباس عاصمیدکتری(Ph.d)قلعه نوی۱۴۰۲/۰۴/۱۱
ارزیابی آزمایشگاهی و تحلیلی طرح مقاوم سازی لرزه‌ای اتصالات گوشه تیر‌ و ستون بتن‌آرمه با توسعه دستک فشاری ناحیه اتصالسید احمد نظامی کاهودکتری(Ph.d)شوشتری۱۴۰۲/۰۹/۱۴
تقویت خمشی دال‌های بتن مسلح یک‌طرفه پیوسته با ترکیب روش‌های نصب نزدیک به سطح-NSM- و اتصال روی سطح خارجی-EB- با استفاده از FRP-پلیمرهای تقویت شده با الیاف-محمدرضا خجسته طوسیکارشناسی ارشداصفهانی۱۴۰۲/۰۶/۱۹
برآورد شتاب لرزه‌ای شهرهای پرجمعیت استان خراسان رضوی با توجه به زمان انتظار باقیمانده از رخداد زلزله‌های شدید قبلیمرتضی دیانتکارشناسی ارشدمسعودی۱۴۰۲/۰۷/۱۷
بررسی عملکرد لرزه‌ای سازه مجاور گود با در نظر گرفتن اثر اندرکنش خاک - سازهشهیرحسین هاشمیکارشناسی ارشدمسعودی۱۴۰۲/۰۷/۱۷
بررسی اثرات اندرکنش خاک و سازه بر رفتار لرزه‌ای دیوار برشی فولادی مرکزگراامیرعباس شیداکارشناسی ارشدکرم الدین۱۴۰۲/۰۷/۱۷
تحلیل قابلیت اطمینان و محاسبه ریسک گود شهری عمیق پایدارسازی شده به روش شمع بتنی و انکراژآرش رجائیکارشناسی ارشدابریشمی۱۴۰۲/۰۹/۰۶
ارزیابی آسیب پذیری پی گسترده سطحی در برابر حرکات گسل معکوس با استفاده از منحنی شکنندگیامین منشی زاده نائیندکتری(Ph.d)اخترپور۱۴۰۲/۰۹/۰۸
تحلیل حساسیت کنترل چرخه اختلاط جبهه های آب زیر زمینی شور و شیرین در آبخوان مرودشت خرامه با استفاده از مدل مادفلوشاهین توللیدکتری(Ph.d)فغفور مغربی۱۴۰۲/۰۳/۳۱
تاثیر بار محوری در تقویت اتصال تیر به ستون کناری قاب خمشی بتن مسلح با ترکیب سیستم FRCM و روش نزدیک سطح-NSM-امین دهقانیکارشناسی ارشداصفهانی۱۴۰۲/۰۷/۱۷
ارزیابی قابلیت اطمینان سازه نگهبان خرپاییسپهر دوستیکارشناسی ارشدسیدی حسینی نیا۱۴۰۲/۰۳/۰۱
بررسی تولید بیوگاز از پسماند سلولزی دانه های روغنی از طریق هضم مشترک با لجن بی هوازی (تاثیر پیش تیمار آنزیمی)امیر حسین خوارزمی خراسانیکارشناسی ارشدکرابی۱۴۰۲/۰۳/۲۲
بررسی عددی شکل پذیری و اتلاف انرژی در اتصالات فولادی پیچیعلی مدرس نیاکارشناسی ارشدتوکلی زاده۱۴۰۲/۰۷/۱۷
ارزیابی و تحلیل دینامیکی سازه‌های اسکله دریایی موجود تحت اثر بارگذاری متفاوت -مطالعه موردی: بندر بصره-حسین عبود عوید الدیریدکتری(Ph.d)قلعه نوی۱۴۰۲/۰۸/۰۹
تحلیل کمانشی پانل‌های استوانه‌ای دارای خوردگیعلی ایزدی تابانکارشناسی ارشدشهابیان مقدم۱۴۰۲/۰۸/۰۸
تحلیل خمشی پانل‌های استوانه‌ای دارای خوردگیپارسا اسمعیلیانکارشناسی ارشدشهابیان مقدم۱۴۰۲/۰۹/۲۰
پیش‌بینی ویژگی‌های مکانیکی ملات سیمان و بتن تحت تأثیر مقاومت فشاری سیمان و سنگدانه‌های حاصل از پسماندهای صنعت فولاد به کمک مطالعه آزمایشگاهی و کاربرد الگوریتم‌های هوش مصنوعیسحر مهدی نیادکتری(Ph.d)توکلی زاده۱۴۰۲/۰۷/۰۳
بررسی پتانسیل تولید بیوگاز از ضایعات روغن موتور توسط هضم مشترک بی هوازی با لجن تصفیه خانه فاضلاب (اثر پیش تیمار آنزیمی و فرآیند فنتون)مهند محمد صالح محمد جواد ال شیخ راضیدکتری(Ph.d)کرابی۱۴۰۲/۰۲/۲۴
پیش‌بینی خواص مکانیکی بتن تقویت شده با الیاف بازالت با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشینعلیرضا نجم الدینکارشناسی ارشدقلعه نوی۱۴۰۲/۰۴/۲۸
بررسی رفتار شالوده مستقر بر مخلوط خاک و پودر لاستیک براثر گسلش سطحی با کمک شبیه‌سازی عددیفاطمه بشارتی نژادکارشناسی ارشدسیدی حسینی نیا۱۴۰۲/۰۹/۰۶
پیش بینی مقاومت فشاری بتن سنگدانه بازیافتی با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشینامیر حسین حسینی سرچشمهکارشناسی ارشدقلعه نوی۱۴۰۲/۰۴/۲۸
فرایند بهبود یافته ی طراحی عملکردی سازه ها با روش انرژیفرزاد شجاعی باغدارکارشناسی ارشدشریعتمدار۱۴۰۲/۰۴/۰۵
بررسی و اولویت بندی ریسک های تخریب بنا های چند طبقه ساخته شده از بتن-مطالعه موردی شهرک ابوذر مشهد-محمد طاهری عمارتکارشناسی ارشدشریعتمدار۱۴۰۲/۱۰/۰۲
بررسی موانع اجرای تکنیکهای ساخت و ساز ناب در کشور افغانستانمرتضی نبی زادهکارشناسی ارشدشریعتمدار۱۴۰۲/۰۶/۲۰
بررسی عددی و آزمایشگاهی رفتار لوله‌های بتنی مسلح مقاوم‌سازی شده با مصالح FRPاحسان خرقانیکارشناسی ارشدتوکلی زاده۱۴۰۲/۰۹/۲۰
استفاده از پودر شیشه و بررسی اثرات آن در بتن فوق توانمنداحسان معتمدیکارشناسی ارشدقلعه نوی۱۴۰۲/۰۹/۲۲
وضعیت سلامت کارگران جوان صنعت ساخت در مشهدوحید حاجی پورکارشناسی ارشدقلعه نوی۱۴۰۲/۰۴/۲۸
بررسی لرزه‌ای قاب های ساختمانی ساده فولادی مجهز به سیستم ترکیبی دیوار برشی فولادی شیاردار و مهاربند کمانش تابشکیبا همکارکارشناسی ارشدشریعتمدار۱۴۰۲/۰۷/۱۷
ارزیابی رفتار لرزه ای دیوار های هیبریدی پس تنیده مجهز به سیستم های مختلف جاذب انرژی توزیع شده در ارتفاعسیدحسین حسنیکارشناسی ارشداصفهانی۱۴۰۲/۰۶/۱۹
ارائه مدل علت و معلولی جهت بهبود سیاست‌های ایمنی مدیران بر عملکرد پیمانکاران در پروژه‌های عمرانی با استفاده از رویکرد تفکر سیستمیرضا وکیلیانکارشناسی ارشدشریعتمدار۱۴۰۲/۰۶/۰۲
بررسی فشرده سازی برنامه زمان‌بندی بر عملکرد منابع انسانی پروژه‌های عمرانی مبتنی بر معادلات ساختارییاسمن حاج نورورزیکارشناسی ارشدشریعتمدار۱۴۰۲/۰۶/۰۲
شناسایی کنتورهای معیوب در شبکه توزیع آب شهری با استفاده از سری زمانی مصرف مشترکینعلی شمشادیکارشناسی ارشدعباسی۱۴۰۱/۱۱/۲۴
پتانسیل یابی امکان استفاده از آب خاکستری در آبیاری فضای سبز شهریمهدی اطمینانی شفاکارشناسی ارشدعباسی۱۴۰۱/۱۱/۲۴
بررسی رفتار تیر-ستون های مسلح با میلگردهای GFRP و فولادیمعصومه توکلدکتری(Ph.d)حاجی کاظمی۱۴۰۰/۱۲/۲۳
بررسى اثر هم‌زمان گشتاور پیچشی و نیروى برشى به تیرهاى بتن آرمه تقویت‌شده با ورق‌های FRPمریم حسن عبدالصاحب المذحجیکارشناسی ارشدتوکلی زاده۱۴۰۲/۰۶/۱۹
بررسی آزمایشگاهی و تحلیلی رفتار چرخه ای تیر همبند با نسبت های مختلف طول دهانه به ارتفاع ساخته شده از بتن HSHDCبهداد هاشمی سالانقوچدکتری(Ph.d)اصفهانی۱۴۰۲/۱۱/۲۴
ارزیابی لرزه ای عملکرد اتصالات جاذب انرژی دیوار و دال در سیستم های خود مرکزگرای ترکیبیعلیرضا صباغ کلاتکارشناسی ارشداصفهانی۱۴۰۲/۰۷/۱۷
رابطه سازی نوین برای واکاوی ناخطی کابلامیرحسین عارفی پوردکتری(Ph.d)رضائی پژند۱۴۰۲/۱۱/۲۸
استفاده از شبکه سیمى, مصالح FRP و الیاف برای بهبود رفتار برش منگنه ای و پس منگنه ای دال های تختعلی عباس کاظم الجنابیدکتری(Ph.d)اصفهانی۱۴۰۲/۱۱/۲۹
روش ترکیبی شبکه عصبی-جزء محدود به منظور بررسی رفتار سازه‌ای کشسان تیر خمیده مرکب با شرایط گوناگون تکیه‌گاهیحسین متقی طرقبهیکارشناسی ارشدمسعودی۱۴۰۲/۱۱/۳۰
بررسی تأثیر مدیریت ریسک های مالی، جهت بهبود موفقیت مالی در پروژه های مشارکت عمومی-خصوصیمحمدنصیر رنجبرکارشناسی ارشدقلعه نوی۱۴۰۲/۱۲/۲۰
تحلیل خمشی تیر قوسی شکل دوگانه با بستر کشسان و شرایط مرزی متغیر زیر اثر بارهای حرارتیعلی کشمیری قرقیکارشناسی ارشدمسعودی۱۴۰۲/۱۰/۲۴
بررسی سازه ای دال های بتنی شناور بر روی آبعلی انوریدکتری(Ph.d)قلعه نوی۱۴۰۲/۰۲/۲۷
بررسی تاثیر سبک رهبری و جو ایمنی بر تاب آوری تیمی و عملکرد ایمنیعلیرضا لطیفکارشناسی ارشدمغربی۱۴۰۲/۰۶/۲۰
مطالعه رفتارخاک ماسه رس دار آلوده به نفت عراق تحت شرایط غیراشباع و بهسازى آن با استفاده از CKD و سیمان با استفاده از دستگاه سه محوری و ادومتر با قابلیت کنترل مکششمیم عبد هادی هاشم النعمانیدکتری(Ph.d)اخترپور۱۴۰۲/۰۹/۰۷
بررسی تحلیلی قید محوری بر رفتار تیر پیوند دیوارهای برشی همبند بتن مسلحسمیه امیریکارشناسی ارشداصفهانی۱۴۰۳/۰۲/۱۷
ارزیابی نقش پارامترهای مکانیکی موثر بر مقاومت پیوستگی بتن و میلگرد با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشینعلیرضا حسین زاده کاشانیکارشناسی ارشدقلعه نوی۱۴۰۳/۰۲/۱۷
اثر ورق موجدار بر اصلاح عملکرد زنجیره ای مقاوم در برابر خرابی پیشرونده در قابهای بتن مسلحکیوان رامیندکتری(Ph.d)کرم الدین۱۴۰۳/۰۲/۲۹
بررسی نقش دفتر مدیریت پروژه بر افزایش بهره‌وری مدیریت دانش در پروژه‌های عمرانیاحمد ایزدیکارشناسی ارشدقلعه نوی۱۴۰۲/۱۲/۰۲
بررسی امکان باز توزیع لنگردر تیرهای بتن مسلح پیوسته تقویت شده با پلیمرهای مسلح الیافی -FRP-محمدعلی حمیدیکارشناسی ارشداصفهانی۱۴۰۳/۰۲/۱۷
800 دانشجو
27 عضو هیات علمی
3500 دانش آموخته
60 دانشجوی بین المللی
16 رشته/مقطع تحصیلی
10 گرایش های تخصصی