عنوان پایان‌نامه دانشجو مقطع استاد راهنما تاریخ تعیین شده دفاع
مقطع استاد راهنما
بررسی اثر شکل پذیری سیستم باربر جانبی وسختی دیوارهای پرکننده بتن آرمه در پاسخ دینامیکی سازه به بار انفجار از راه دورحسام الدین ساعدیوسفیکارشناسی ارشدشریعتمدار۱۳۹۰/۰۶/۲۰
تحلیل عملکرد و برنامه ریزی اقدامات ایمن سازی راه با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها و تصمیم گیری در محیط فازیحمیدرضا بهنوددکتری(Ph.d)آیتی۱۳۸۹/۰۸/۲۳
بررسی مدیریت بهم پیوسته سیل رودخانه شاهجوب (بجنورد، خراسان شمالی) با استفاده از تصمیم‌گیری گروهی فازیمهرداد میرابیکارشناسی ارشدشریفی۱۳۹۰/۰۴/۰۱
مدیریت وبهینه سازی کاهش اثرات مخرب زیست محیطی ضایعات ساختمانی وراهکارهای بازیافت آنهاعلی نجفیان رضویکارشناسی ارشدشکوهیان۱۳۸۹/۰۴/۳۰
بررسی اثرات تغییر اقلیم بر رواناب سطحی با استفاده از مدل های HSPF و SWATمصطفی سروری حصاریکارشناسی ارشدشریفی۱۳۹۰/۰۶/۳۰
بررسی ظرفیت باربری پی نواری پوسته ای معکوس بر روی خاک دانه ایکیهان ساجدیدکتری(Ph.d)بلوری بزاز۱۳۹۰/۰۷/۱۱
کنترل سازه جداسازی شده با جرم تنظیم شده چندگانه در ارتفاع سازه تحت اثر زلزله های میدان نزدیکسمانه محسنی نصرآبادیکارشناسی ارشدشریعتمدار۱۳۸۹/۰۱/۳۰
شناسایی نقاط حادثه خیز راهها با استفاده از روش های تحلیل پوششی داده ها و استدلال شواهدیعلی اصغر صادقیدکتری(Ph.d)آیتی۱۳۹۰/۱۰/۱۴
جستجوی تاثیر عوامل جمعیتی، رفتاری و شخصیتی بر شاخص های ایمنی ترافیکابوالفضل محمدزاده مقدمدکتری(Ph.d)آیتی۱۳۹۰/۰۹/۳۰
پیش بینی ظرفیت باربری نهایی شمع ها به کمک ماشین بردار پشتیبانعلیرضا کردجزیکارشناسی ارشدپویانژاد۱۳۹۰/۰۲/۱۸
شبیه سازی تخصیص تلفیقی کمی و کیفی منابع آب سطحی و زیر زمینی شرب شهر مشهدمنصوره آتشیکارشناسی ارشدشریفی۱۳۹۰/۱۰/۰۱
مدل سازی بارش- رواناب روزانه با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی تحت ورودی های مختلفبی بی محبوبه یزدان پرست بایگیکارشناسی ارشدشریفی۱۳۹۰/۰۶/۳۱
آسیب‌یابی ایستای خرپاها و قاب‌های دو و سه بعدیمحمدصادق کاظمیانکارشناسی ارشدرضائی پژند۱۳۸۹/۰۹/۱۵
مدلسازی و بررسی عملکرد تالاب‌ها به ویژه گیاه تالابی نی در تصفیه فاضلاب \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\منیره محمودی صدقیانیکارشناسی ارشدشکوهیان۱۳۹۱/۰۳/۲۸
شیوه های تحلیل سازه های با رفتار ناخطی هندسیمرتضی قالیشویانکارشناسی ارشدرضائی پژند۱۳۹۱/۰۷/۰۸
مدیریت سیلاب با رویکرد بیمه مطالعه موردی : رودخانه میان مرغ از حوزه آبخیز خراسان رضویمحمدامین قلی زادهکارشناسی ارشدشریفی۱۳۹۱/۱۱/۰۲
تحلیل خطی و ناخطی هندسی سازه ها با رابطه سازی پیوندی اجزای محدودمحمد کارکندکتری(Ph.d)رضائی پژند۱۳۹۱/۱۰/۱۸
بررسی و اواویت بندی راهکارهای مدیریت منابع آب استان خراسان جنوبی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبیهانیه زاهدی پورکارشناسی ارشدشریفی۱۳۹۱/۱۰/۲۷
طرح مومسان برپایه ی کارکردالهام میرافضلیکارشناسی ارشدرضائی پژند۱۳۹۱/۰۶/۰۳
بررسی پارامتریک طول مفصل پلاستیک در ستون های بتن مسلح تحت بار انفجار از راه دورعارف بهاروندکارشناسی ارشدشریعتمدار۱۳۹۱/۰۳/۰۱
تحلیل ترک در سدهای بتنی(به روش مکانیک شکست)حسین رضائی آذریانیکارشناسی ارشداصفهانی۱۳۹۲/۰۶/۰۷
ایجاد مدل پیش بینی تصادفات ترافیکی در محل تونل هاشهریار رحیمیکارشناسی ارشدآیتی۱۳۹۳/۰۲/۰۲
پیاده سازی استراتژی های اجرایی و ایمن برای بهبود کیفیت در مهندسی تخریبمحمدرضا چراغچی باشی آستانهکارشناسی ارشدحاجی کاظمی۱۳۹۲/۰۲/۲۵
تاثیر پوشش های FRP بر مقاومت و کاهش نفوذ کلرایدها در بتنمهدی فرهمندرادکارشناسی ارشداصفهانی۱۳۹۳/۰۸/۲۰
اصلاح خواص قیر با استفاده از پلیمرهای SBS، LDPE و CR در مناطق گرمسیرمسعود چوغونیکارشناسی ارشدصحاف۱۳۹۳/۰۲/۱۵
تصمیم گیری در مدیریت ساخت با استفاده از نظریه بازیجواد کلالیکارشناسی ارشدحاجی کاظمی۱۳۹۲/۱۲/۱۲
تولید منحنی های شکنندگی برای دیوارهای برشی فولادیاحسان یمینیدکتری(Ph.d)شهابیان مقدم۱۳۹۴/۰۳/۳۰
تحلیل احتمالاتی سازه ها تحت اثر بارهای لرزه ایمرتضی زمانی نیککارشناسی ارشدشهابیان مقدم۱۳۹۴/۰۲/۲۸
تحلیل جریان غیردائمی ناشی ازامواج سیلاب در کانالهای مرکب با پوشش گیاهی منعطفبنیامین جاودانی یکتاکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۴/۰۴/۰۸
آشکارسازی تغییرات دریاچه ارومیه با استفاده از تکنیکهای سنجش از دورفاطمه میرشاهی دوزینکارشناسی ارشدشاد۱۳۹۳/۱۱/۲۹
تجزیه و تحلیل عدم قطعیت مدل و پارامترها در مدلسازی پیشروی آب شور به سمت آب شیرین در آبخوان های مجاور کویر با استفاده از یک روش ترکیبیعلی یوسفیدکتری(Ph.d)حسینی۱۳۹۴/۰۶/۳۱
مقاوم سازی لرزه ای پل هااردلان افسریکارشناسی ارشدشوشتری۱۳۹۴/۰۷/۲۷
مقاوم سازی اتصالات لوله¬ای شکل در برابر بارهای خستگی با استفاده از کنترل فعال و پلیمرهای پیش تنیده مسلح شده با الیافمجتبی خیاط ازاددکتری(Ph.d)شریعتمدار۱۳۹۵/۰۴/۰۱
مطالعه عددی روانگرایی در سدهای باطله (مطالعه موردی: سد باطله مس سونگون)فایزه ناصحکارشناسی ارشداخترپور۱۳۹۵/۱۱/۲۵
کاربرد GIS و AHP در محاسبه میزان تخریب بافت شهری در برابر زلزلههدی حسین پورکارشناسی ارشدسعیدیان طبسی بجستانی۱۳۹۵/۱۲/۲۲
ارزیابی مدل های AHP، TOPSIS، و منطق فازی در محیط GIS به منظور مکانیابی محل دفن مواد زائد جامد شهریزهرا محمدزادهکارشناسی ارشددانش۱۳۹۵/۱۲/۲۳
بررسی رفتار دینامیکی توده خاک روانگرای مسلح شده با شمع به کمک مفهوم دوفازینوید ناظراندکتری(Ph.d)سیدی حسینی نیا۱۳۹۶/۰۳/۲۰
اثر نوع سنگدانه و دانه بندی آن بر ویژگی نفوذپذیری و پتانسیل انسداد منافذ روسازی آسفالت متخلخلعلی مقدمکارشناسی ارشددانش۱۳۹۵/۱۲/۲۳
شبیه سازی دوبعدی پل قوسی بنایی با تکنیک همگن سازی به روش اجزای محدودسجاد درویشیان کاخکیکارشناسی ارشدسیدی حسینی نیا۱۳۹۶/۱۲/۰۷
شبیه سازی رفتار خاک های دانه ای تیزگوشه غیراشباع با استفاده از روش اجزای مجزامحمدحسین جلالیان سدهدکتری(Ph.d)سیدی حسینی نیا۱۳۹۶/۱۲/۰۶
مطالعه آزمایشگاهی بهسازی خاک های ریزدانه پرآب به کمک یک سیستم اعمال پیش بارگذاری خلأ توسعه یافتهعلی احمدیدکتری(Ph.d)بلوری بزاز۱۳۹۷/۰۳/۱۰
کنترل فعال سازه‌ها با استفاده از الگوریتم کنترل‌کننده‌ی منطق فازی احتمالاتیازاده جلالی سنگانیدکتری(Ph.d)شریعتمدار۱۳۹۷/۰۶/۳۱
کاربرد منطق فازی k,u 2درکنترل فعال سازه های معیار با رفتار غیر خطیفرزانه شهابیان مقدمدکتری(Ph.d)شریعتمدار۱۳۹۷/۰۴/۰۳
طراحی بهینه میراگرهای فلزی در قابهای خمشی فولادی بر مبنای خسارتهای لرزه ای و هزینه چرخه عمرسعید حاجی رضازاده صنعتیدکتری(Ph.d)کرم الدین۱۳۹۷/۰۴/۱۲
بررسی توزیع مکانی-زمانی غلظت ذرات معلق هوا (PM) با استفاده از فن آوری سنجش از دورسها بدویی دلفاردکارشناسی ارشدکرابی۱۳۹۷/۰۴/۱۱
توسعه روش های داده کاوی در خوشه بندی داده های خط سیرمهدی قمریکارشناسی ارشدشاد۱۳۹۷/۰۸/۲۱
مطالعه رفتار لرزه ای سد خاکی شاه عبدا ... به کمک شبیه سازی عددیاحسان ابراهیمیکارشناسی ارشدسیدی حسینی نیا۱۳۹۷/۱۲/۱۳
تقویت ناحیه اتصال تیر به ستون کناری در قاب خمشی بتن مسلح به روش نزدیک سطح -NSM-سیدمحمدسعید ضیاالحقدکتری(Ph.d)اصفهانی۱۳۹۸/۰۷/۲۴
توسعه مدل اتوماتای سلولی برای شبیه سازی رواناب سطحیایمان جمعه بیدختیدکتری(Ph.d)فغفور مغربی۱۳۹۷/۱۲/۰۷
بررسی آزمایشگاهی رفتار ریزشمع‌ها تحت بارگذاری جانبی چرخه‌ایشادان عابدینیکارشناسی ارشدبلوری بزاز۱۳۹۷/۱۲/۰۶
تخمین توزیع تنش برشی در کانال های باز صاف با استفاده از مفهوم گرادیان سرعتبهزاد ملوندیدکتری(Ph.d)فغفور مغربی۱۳۹۷/۱۲/۲۰
واکاوی ناخطی هندسی تیرها و سازه‌های تخت مرکب بر پایه‌ی درون‌یابی درهم میدان کرنشنیلوفر رجب زاده صفاییدکتری(Ph.d)رضائی پژند۱۳۹۸/۰۳/۲۲
بررسی اثر افزودن الیاف پلی پروپیلن بر رفتار مکانیکی بتن ساخته شده از پودر سیلیکا و پودر سنگاحسان الله یعقوبیکارشناسی ارشدقلعه نوی۱۳۹۷/۰۸/۲۸
تحلیل جریان در محیط های متخلخل دارای سطح آزاد به عنوان یک مسألۀ مرز متحرک با بهره گیری از حسابان کسری و روش تبدیل دیفرانسیلیساره موحدزادهدکتری(Ph.d)آفتابی ثانی۱۳۹۸/۱۰/۲۵
ارزیابی تاثیرات زیست محیطی فلزات سنگین موجود در مصالح مصرفی در صنعت ساختماناذین دادورکارشناسی ارشدشکوهیان۱۳۹۶/۰۷/۱۹
مطالعه امواج ضربدری در کانال باز با جریان فوق بحرانی و لوله ورودی جانبی مستغرق و کنترل آنعلیرضا مشرقیدکتری(Ph.d)جعفرزاده۱۳۹۸/۱۰/۱۷
استفاده از روش تبدیل دیفرانسیلی و حسابان کسری در تحلیل مسائل اندرکنش سازه - سیالازاده جعفریدکتری(Ph.d)آفتابی ثانی۱۳۹۸/۱۱/۲۰
ارزیابی عملکردی مخلوط های بازیافتی سرد با امولسیون قیر اصلاح شده پلیمری و سیمانسیدعلی هاشمی عطارکارشناسی ارشدصحاف۱۳۹۸/۱۱/۱۳
طراحی ساختمان‌ بلندمرتبه مسکونی با تأکید بر شاخصه‌های معماری سبز -تحلیل، بررسی و پیشنهاد اولیه فرآیند طراحی-فرانک ابراهیم زاده شیرازکارشناسی ارشدشریعتمدار۱۳۹۸/۱۲/۱۰
مطالعه اثر لاغری بر رفتار ستون‌های بتن مسلح محصور شده با دورپیچ FRPعلیرضا عربشاهیدکتری(Ph.d)توکلی زاده۱۳۹۹/۰۲/۱۵
مدلسازی دقیق و تقریبی جریان نشت از زیر سازه های هیدرولیکیسیدحسین مجتهدیدکتری(Ph.d)فغفور مغربی۱۳۹۹/۰۴/۱۸
بررسی فرسایش در خاک های با دانه بندی گسسته -مطالعه موردی: سد بارملیحه نظریکارشناسی ارشداخترپور۱۳۹۹/۰۸/۲۶
بررسی عملکرد آسفالت سطحی در راههای روستاییمحمد مختاریکارشناسی ارشدصحاف۱۳۹۸/۱۱/۱۳
تحلیل صفحات ضخیم مستطیل شکل ساخته شده از مواد هدفمند با استفاده از روش بدون‌ شبکه EFGسیدامین وکیلیدکتری(Ph.d)شهابیان مقدم۱۳۹۹/۰۷/۰۸
رفتار لرزه‌ای دیوار برشی فولادی شیاردار دارای سیستم مرکزگراحسین افشاری مقدمدکتری(Ph.d)شریعتمدار۱۳۹۹/۱۰/۱۷
راهکارهای کاهش مصرف انرژی در سیستم انتقال با پمپ های رفت و برگشتیبنیامین جاودانی یکتاکارشناسی ارشدفغفور مغربی۱۴۰۰/۰۳/۱۲
ترمیم و تقویت اتصالات خارجی بتن آرمه در یک قاب خمشی توسط پلیمرهای مسلح با الیاف -FRP- به روش ترکیبی: چسباندن روی سطح - EBR - و نصب در نزدیک سطح - NSM-مریم جلاییان زعفرانیدکتری(Ph.d)شریعتمدار۱۳۹۹/۰۷/۲۱
اثر تراکم بر رفتار شالوده دایره‌ای واقع بر خاک ماسه‌ای مسلح به ژئوگرید تحت بار خارج از محورمحمدحسن علیزاده کاسبکارشناسی ارشدابریشمی۱۳۹۹/۱۲/۱۸
بررسی اثر تحکیم ناهمسان بر سطح تسلیم ماسه‌ی فیروزکوه با استفاده از نتایج پیزوالکتریک ارتعاشیکامران فانیدکتری(Ph.d)اخترپور۱۳۹۹/۱۱/۳۰
اثر الیاف فولادی بازیافتی بر خوردگی آرماتورنعیم روشندکتری(Ph.d)قلعه نوی۱۳۹۹/۱۱/۲۵
ارزیابی و بهبود عملکرد میراگرهای جرمی تنظیم شونده و تنظیم شونده اصطکاکی در کنترل لرزه ای پل ها با استفاده از روش های بهینه سازیسیده فاطمه لبافیدکتری(Ph.d)شوشتری۱۴۰۱/۰۲/۱۹
مطالعه‌ آزمایشگاهی روانگرایی مواد باطله با استفاده از معیار انرژیمحمود عبدالهیدکتری(Ph.d)بلوری بزاز۱۳۹۹/۱۱/۲۷
بررسی میزان تغییرات تقاضا در ایام خاص با استفاده از داده‌های کارت‌های بلیت الکترونیکی (نمونه موردی: شهر مشهد)بهزاد رحمانیکارشناسی ارشدمحمدزاده مقدم۱۳۹۷/۰۶/۰۱
پایش وضعیت سطح زیرکشت محصولات کشاورزی با استفاده از روش ترکیبی سنجش از دور و داده های زمینیمیلاد مزدوریان مهدی ابادکارشناسی ارشدعباسی۱۴۰۰/۰۲/۰۱
بررسی رفتار چرخه ای سیستم دیوار همبسته دوگانه مرکزگرا با میراگر فلزی TADASعلی یوسفدکتری(Ph.d)اصفهانی۱۴۰۰/۰۳/۱۳
مطالعه اندرکنش خاک و سازه برای ساختمان بلند با وجود میراگر لرزه ای واقع بر خاک نرممهلا غلامشاهیکارشناسی ارشداخترپور۱۴۰۰/۰۸/۲۴
تحلیل لرزه ای سکوهای فراساحلی مجهز به میراگرهای غیر فعال با در نظر گرفتن اندرکنش خاک-شمع-سازهنرگس سلیمانیاندکتری(Ph.d)بلوری بزاز۱۴۰۰/۰۴/۱۹
بررسی تاثیر بهسازی با سیمان بر رفتار غیر اشباع ماسه گچ دار عراقحسین قاسم عبدالامیر الندافدکتری(Ph.d)اخترپور۱۴۰۰/۰۶/۲۰
تأثیر الیاف فولادی بازیافتی از تایرهای زباله بر خصوصیات مکانیکی بتن در دماهای بالایاقوت مدرسدکتری(Ph.d)قلعه نوی۱۴۰۰/۰۶/۲۹
عملکرد لرزه ای و احتمالی مقاومت فروپاشی قاب های خمشی فولادی مجهز به میراگرهای تسلیم شونده فلزی -ADAS-مسعود پدیدارکارشناسی ارشدکرم الدین۱۴۰۰/۰۷/۲۶
شناسایی پارامترهای دینامیکی پل‌ها با استفاده از آنالیز مودال عملیاتی خودکار به کمک الگوریتم‌های خوشه‌بندیامیر سالارمهراباددکتری(Ph.d)شوشتری۱۴۰۰/۰۷/۲۶
استفاده از روش های ماشین بردار پشتیبان و شبکه عصبی مصنوعی در تخمین مقاومت دیوار برشی فولادی موجدار سینوسی دارای بازشومحمد پیروزکارشناسی ارشدشهابیان مقدم۱۴۰۰/۰۸/۱۵
بررسی آزمایشگاهی و تحلیلی محصورشدگی بتن با استفاده از ورق های FRP و دورپیچ های SMAسعید ایل بیگی قلعه نیدکتری(Ph.d)توکلی زاده۱۴۰۰/۱۰/۰۸
ارزیابی حساسیت رطوبتی مخلوط های آسفالت بازیافتی داغ حاوی زایکوترم و جوانسازکاظم نساجکارشناسی ارشدصحاف۱۴۰۰/۰۹/۲۰
بررسی آزمایشگاهی و عددی رفتار لوله های بتنی تعمیر و تقویت شده با مصالح FRPعلی صمیمی گلگونکارشناسی ارشدتوکلی زاده۱۴۰۰/۰۹/۲۲
ارزیابی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر موفقیت پروژه‌های مشارکت در ساخت ساختمان‌های مسکونیسیدمحمد اتشی یزدیکارشناسی ارشدبلوری بزاز۱۴۰۰/۰۹/۰۸
مطالعه درز انقطاع سازه‌ای برای ساختمان‌های واقع بر گسل معکوس با درنظرگیری اندرکنش خاک-سازهمحمد ناصریکارشناسی ارشداخترپور۱۴۰۰/۱۰/۰۶
مطالعه سه بعدی درز انقطاع سازه ای برای ساختمان های واقع بر گسل امتداد لغزارسلان اصولی قره اغاجیکارشناسی ارشداخترپور۱۴۰۰/۱۰/۰۶
مطالعه آزمایشگاهی اثر ناهمسانی تنش بر سطح تسلیم غیراشباع باطله هاامیرعباس ریاحی خودکتری(Ph.d)اخترپور۱۴۰۰/۰۹/۲۲
مطالعه آزمایشگاهی رفتار تغییرشکل مصالح ترکیبی آجر، بتن تخریبی و پلاستیک و شبیه سازی رفتار آنامین اکرامی فرددکتری(Ph.d)اخترپور۱۴۰۰/۱۱/۰۴
تحلیل عددی رفتار ساختمان های قرارگرفته در معرض گسلش امتداد لغز با در نظرگرفتن اندرکنش خاک-سازهمرتضی سالاریدکتری(Ph.d)اخترپور۱۴۰۰/۱۰/۰۸
بهسازی خاک های غیر اشباع ماسه ای گچدار با استفاده از دستگاه تحکیم اصلاح شدهحازم کاطع زبین مکاصیصکارشناسی ارشداخترپور۱۴۰۱/۰۱/۲۹
بررسی تحلیلی تاثیر استفاده از مصالح CFRPدر بهبود عملکرد لرزه ای مفصل پلاستیک ستونهای بتن آرمهمحسن وفادوست طرقبه ایکارشناسی ارشداصفهانی۱۴۰۰/۱۰/۱۳
بررسی تاثیر نانوسیلیکا (NS) و الیاف پلی‌پروپلین (PP) بر روی رفتار و دوام بتن خود تراکم (SCC) حاوی سنگدانه‌های‌ بازیافتیایمان حسیندکتری(Ph.d)قلعه نوی۱۴۰۰/۰۷/۲۵
مسیریابی توزیع آخرین مایل کالا در لجستیک امدادرسانی مطالعه موردی شهر تهرانعلیرضا شادکامکارشناسی ارشدصحاف۱۳۹۷/۰۶/۰۵
پیش بینی تخمین سرعت باد در ارتفاع با استفاده از شبکه عصبی و ANFIS- مطالعه ی موردی ایستگاه های بادسنجی خراسان رضوی-مینا عباسپورکارشناسی ارشدشکوهیان۱۳۹۵/۱۲/۲۳
تحلیل مکانی-زمانی و پیش بینی مصرف برق در استان بابل با استفاده از GISصفا عبدالزهره هادیکارشناسی ارشداعتمادفرد۱۴۰۰/۰۲/۱۱
تشخیص خسارت در سازه‌های بتن‌آرمه با کمک یادگیری ماشینمهسا پهلوان مصوریدکتری(Ph.d)اصفهانی۱۴۰۰/۱۱/۱۶
ارزیابی کاربرد کاه گندم به عنوان حمل کننده باکتری Sporosarcina pasteurii و استفاده از آب مغناطیسی بر خواص خودترمیمی ملاتسحر قربانیکارشناسی ارشدکرابی۱۴۰۰/۱۱/۱۱
بررسی اثر توسعه فضای سبز شهری بر جزایر گرمایی و کاهش آلاینده های اُزن، دی اکسید نیتروژن و ذرات معلق هوا با استفاده از مدل AHP و GIS (مطالعه موردی: شهر مشهد)سیده نیلوفر رجایی بایگیکارشناسی ارشدکرابی۱۴۰۰/۱۱/۱۱
اثر عدم قطعیت مصالح بر رفتار دیوارهای برشی مرکبامیرحسین بذر افشانکارشناسی ارشدقلعه نوی۱۴۰۱/۰۱/۲۹
تحلیل دینامیکی احتمال‌اندیشانه سازه‌های استوانه‌ای متخلخل اشباع چندلایه با استفاده از روش بدون‌شبکه پتروف-گلرکین محلیمسعود حمیدی فرددکتری(Ph.d)شهابیان مقدم۱۴۰۱/۰۳/۱۶
تحلیل پوسته‌های تقویت‌شده با شکل آزاد به روش ایزوژئومتریکمرتضی براتیدکتری(Ph.d)شهابیان مقدم۱۴۰۱/۰۴/۱۴
تأثیر دما_نرخ کرنش وپیرشدگی بر رفتار برشی ملات ماسه سیمان آسفالتیمسار حمید مجیددکتری(Ph.d)محمدزاده مقدم۱۴۰۰/۱۲/۲۱
واکاوی ناخطی ایستا و پویای پوسته‌های چندلایه و هوشمندمحمدرضا رمضانیدکتری(Ph.d)قلعه نوی۱۴۰۱/۰۳/۰۳
بررسی اثر روغن پسماند پخت و پز و سرباره کوره قوس الکتریکی بر ترمیم خرابی رطوبتی مخلوط آسفالتی سرد حاوی مصالح بازیافتیعلی فرطوسیکارشناسی ارشدمحمدزاده مقدم۱۴۰۰/۰۶/۲۳
بررسی رفتار قاب‌های مهاربندی فولادی تحت اثر بار آتش نموییاور قربان صباغکارشناسی ارشدکرم الدین۱۴۰۰/۰۹/۲۲
تحلیل ارتعاش آزاد پوسته‌های استوانه‌ای با استفاده از روش تبدیل دیفرانسیلیامیراسماعیل خسرویدکتری(Ph.d)شهابیان مقدم۱۴۰۱/۰۴/۱۵
تاثیر الیاف فولادی بازیافتی بر رفتار برشی تیرهای بتن مسلحمهدی حسینی مهردکتری(Ph.d)قلعه نوی۱۴۰۰/۱۲/۰۹
رابطه‌سازی حداقل ضخامت پانل بتنی برای سیستم های دیواربرشی‌کامپوزیت با ورق فولادی تحت بارچرخه‌ایمعین جلیلیانکارشناسی ارشدقلعه نوی۱۴۰۱/۰۳/۱۶
بررسی رفتار و پیش‌بینی ظرفیت نهایی تیر‌های بتن‌آرمه‌ی تقویت شده با ورق‌ها و مهارهای کاشته شده‌ی FRPبهزاد عطاریدکتری(Ph.d)توکلی زاده۱۴۰۱/۰۴/۲۱
بررسی اثر موقعیت ستون‌های حذف شده در تخریب پیش‌رونده‌ی قاب‌های بتن‌آرمه‌ی خمشیمژده لطفی قراییکارشناسی ارشدتوکلی زاده۱۴۰۱/۰۶/۲۸
بررسی رفتار لرزه‌ای و تاثیر فاصله‌ی رومرکز زمین‌لرزه بر میزان خرابی دیوارهای بنایی- مطالعه موردی در زمین‌لرزه سال 1400 قوچانسیدمجید اسماعیل زادهکارشناسی ارشدتوکلی زاده۱۴۰۱/۰۶/۲۸
بررسی عملکرد ملات‌های الیافی پایه سیمانی با پودر آلومینیوم در مقاوم‌سازی اجزای بناییعلی عبدیکارشناسی ارشدتوکلی زاده۱۴۰۱/۰۶/۲۸
شبیه سازی عددی نشست پایه‌های پل بناییسیده فاطمه رضویکارشناسی ارشدسیدی حسینی نیا۱۴۰۱/۰۱/۲۹
تعیین حد بستر و حریم رودخانه با استفاده Hec-RASمهدیه اسلامی تبارکارشناسی ارشدفغفور مغربی۱۴۰۰/۰۹/۰۳
بررسی پتانسل خودترمیمی مخلوط آسفالتی با استخوان بندی سنگدانه ای -SMA- اصلاح شدهسینا توکلی امینیانکارشناسی ارشدصحاف۱۴۰۱/۰۷/۱۱
بررسی رفتار لرزه ای سازه های جداسازی شده با جداساز میان طبقه با در نظر گرفتن اثرات اندرکنش خاک و سازهروح الله محمدیکارشناسی ارشدکرم الدین۱۴۰۱/۰۶/۲۸
استفاده از تکنیک‌های متن‌کاوی برای بررسی تطابق منابع آموزشی با نیاز صنعت: مطالعه موردی، تحلیل محتوای آیین‌نامه‌‌های بتن ایران (آبا) و بتن آمریکا (ACI 318-08)فاطمه حافظی مقدسکارشناسی ارشدمغربی۱۴۰۱/۰۴/۰۱
بررسی رفتار تحریک چند تکیه گاهی پل های کابلی تحت زلزله های میدان دور و میدان نزدیکفاطمه غلامیانکارشناسی ارشدشریعتمدار۱۴۰۱/۰۸/۰۲
پایش سلامت سازه با استفاده از روش نوین مبتنی بر داده، سری مختلط فوریه و سری زمانییونس نوریدکتری(Ph.d)شهابیان مقدم۱۴۰۱/۰۷/۱۹
تحلیل مکانی-زمانی استفاده از دوچرخه های اشتراکی با نگرش تنسوریحامد خرقانیکارشناسی ارشداعتمادفرد۱۴۰۰/۰۲/۱۱
بررسی کاربرد موانع زیستی برای کنترل و زدایش آلاینده های فنلی در لایه های زیرسطحیرامین سیف الله زاده زوارمکارشناسی ارشدکرابی۱۴۰۱/۰۶/۱۴
پیش بینی روند تصادفات فوتی روزانه در ایران با استفاده از مدل های سری زمانی GSARIMAXسارا قلعه نویکارشناسی ارشدمحمدزاده مقدم۱۴۰۱/۰۸/۰۹
بررسی تأثیر پیش‌تیمار قلیایی بر هضم مشترک بی‌هوازی زیست‌توده کاه گندم با لجن تصفیه‌خانه فاضلاب شهریسیدمحمدحسن نقیبی حسینیکارشناسی ارشدکرابی۱۴۰۱/۰۶/۱۴
تحلیل کمانشی صفحه‌های مستطیل‌شکل با استفاده از روش‌های بدون شبکه و بسط چندجمله‌ای آشوب با در نظر گرفتن عدم قطعیت‌هاسجاد توحیدیدکتری(Ph.d)شهابیان مقدم۱۴۰۱/۰۸/۰۳
اثرسنجی احداث پل عابر پیاده و مکانیزاسیون آن بر فراوانی تصادفات جرحی عابرین پیاده با روش مطالعات قبل و بعد:مطالعه موردی شهر مشهدنوگل انتظاری هرویکارشناسی ارشدمحمدزاده مقدم۱۴۰۱/۰۷/۱۱
پیش بینی مدول پرسیومتری خاک با استفاده از هوش محاسباتیمحمدجعفر حسن پورکارشناسی ارشدبلوری بزاز۱۴۰۰/۱۰/۰۶
تحلیل دینامیکی غیرخطی هندسی سازه ها براساس روش‌های انتگرال‌گیری زمانی و روش های چندنقطه ایمجتبی شهرکیدکتری(Ph.d)شهابیان مقدم۱۴۰۱/۱۱/۱۰
عملکرد ستونهای بتن‌آرمه دارای خوردگی تقویت شده با FRCM تحت بار رفت و برگشتی و خوردگی پس از تقویتبنیامین رضایی صالحدکتری(Ph.d)اصفهانی۱۴۰۱/۰۸/۱۷
برآورد تحلیلی منحنی های شکست گود و آسیب سازه مجاور ناشی از بار لرزه ایپوریا واقعیکارشناسی ارشداخترپور۱۴۰۲/۰۳/۰۱
بررسی تاثیر ریزگردها بر پوشش گیاهی با استفاده از سنجش ‌از دورمجتبی گلدانیکارشناسی ارشددانش۱۴۰۱/۰۲/۱۹
الگوسازی جزء محدود ستون‌های آزاد- ایستا با مقطع توخالی قوطی و بیضی زیر اثر بار لرزه ایعلیرضا یاقوتیکارشناسی ارشدمسعودی۱۴۰۱/۰۹/۲۸
بررسی خاصیت خودترمیمی مخلوط آسفالتی نیمه گرم با قیر امولسیون و حاوی خرده آسفالت و افزودنیشهریار کندریکارشناسی ارشدصحاف۱۴۰۱/۱۰/۱۷
بررسی آزمایشگاهی و مدل سازی سینتیکی هضم مشترک بی هوازی پسماندهای لیگنوسلولزی و لیپیدی به کمک آنزیم های میکروبیمهرداد میرابیدکتری(Ph.d)کرابی۱۴۰۰/۰۷/۲۸
بررسی کاربرد غشاهای سنتزی اصلاح شده بر پایه نانوفیلتراسیون در نمک زدایی از آب های شورسینا سلوکیدکتری(Ph.d)کرابی۱۴۰۰/۰۷/۲۰
ارائه رابطه کاهندگی برای استان خراسان رضوی و تحلیل خطر لرزه‌ ای به روش احتمالاتی و تهیه طیف خطر یکنواخت زلزله برای شهر مشهدمحمدحسین شامکوئیانکارشناسی ارشدقلعه نوی۱۴۰۱/۰۶/۲۸
آسیب‌یابی دینامیکی خرپاهای دو بعدی و سه بعدی به کمک داده های شتاب‌نگاشت با استفاده از یادگیری عمیق مبتنی بر خودرمزگذارمسعود سعیدیکارشناسی ارشدآفتابی ثانی۱۴۰۱/۱۱/۰۱
واکاوی ایستای صفحه های لایه ای متقارن دایره ای سوراخ دارعلی اکبر مکی نیریکارشناسی ارشدرضائی پژند۱۳۹۸/۱۱/۰۷
بررسی حوا‌س‌پرتی راننده در وقوع تصادفات به‌منظور ارائه سیستم هشدارغزل حسین زاده کاشانیکارشناسی ارشدشاد۱۴۰۱/۰۲/۲۸
بررسی عددی خیز تیرهای بتن الیافی مسلح شده با میلگردهایGFRPرفاه عامر ناجی دوشکارشناسی ارشداصفهانی۱۴۰۱/۱۱/۰۱
تحلیلِ جریانِ متغیرِ تدریجیِ غیرِماندگار در کانالهایِ بازِ دارایِ مقطعِ مستطیلی با استفاده از تلفیقِ روشِ اجزاءِ محدودِ فضا زمان و فنِ مثلث بندیِ دلونیاحسان چمنیکارشناسی ارشدآفتابی ثانی۱۴۰۱/۱۱/۲۴
تحلیل زمانی مکانی مدل های جهانی یونسفر بر پایه تنسورعلی کرمانی نسریکارشناسی ارشداعتمادفرد۱۴۰۱/۱۰/۱۲
مطالعه رفتار دینامیکی ساختمان بلند مستقر بر گروه شمع و مخلوط خرده لاستیک و ماسه با کمک شبیه سازی عددیمحسن جاهدیکارشناسی ارشدسیدی حسینی نیا۱۴۰۲/۰۲/۱۱
تشخیص آسیب قاب های بتنی بر اساس استفاده از روش های شناسایی سیستمسپهر مهجوریکارشناسی ارشدشوشتری۱۴۰۱/۱۱/۰۱
تحلیل تنسور مکان-زمان گردوغبار -مطالعه موردی: شهرستان ایلامرامین کرمیکارشناسی ارشداعتمادفرد۱۴۰۱/۱۰/۱۲
بررسی اثر قیر امولسیون به عنوان افزودنی بر رفتار شکست بتن غلتکی تحت تاثیر واکنش سیلیس-قلیاییعلیرضا عدالتی عباس پورکارشناسی ارشدمحمدزاده مقدم۱۴۰۱/۱۰/۱۷
بررسی عملکرد میراگر مایع تنظیم شده بهبود یافته همراه با صفحات میراکننده در کنترل پاسخ لرزه ایارش ارغوانی طرقبهکارشناسی ارشدکرم الدین۱۴۰۱/۱۱/۰۱
بررسی تاثیر مدیریت استراتژیک بر افزایش کارایی و عملکرد مدیریت هزینه و مدیریت زمان در پروژه های عمرانیعبدالباسط بارقکارشناسی ارشدقلعه نوی۱۴۰۲/۰۲/۰۴
ارزیابی علل تأخیر در پروژه های ساخت و ساز پیش ساخته -PCPs-، با استفاده از پویایی سیستم.جواد آرین رادکارشناسی ارشدشریعتمدار۱۴۰۲/۰۲/۰۴
رویکردی نوین برای تخمین سری زمانی جریان رودخانه با کمک منحنی دبی-اشل و پارامترهای هیدرولیکیسجاد محمد زاده وطن چیدکتری(Ph.d)فغفور مغربی۱۴۰۲/۰۲/۱۳
بررسی هضم مشترک بی هوازی بخش آلی پسماند های شهری و لجن تصفیه خانه فاضلاب به کمک Biocharنسترن کاشانیکارشناسی ارشدکرابی۱۴۰۱/۱۰/۱۲
بهینه سازی مکان ایستگاه های اتوبوس با توجه به وضعیت کاربری ها و دسترسی ها در محیط GIS محدوده ی مطالعاتی شهر مشهداحسان سلیمانیکارشناسی ارشدصحاف۱۴۰۰/۱۰/۱۳
بکارگیری روش تاگوچی در بررسی اثرات متاکائولین،پودر مرمر،سرباره آهن و میکروسیلیس بر دوام و خواص مکانیکی بتنمحمدحسین کرباسیکارشناسی ارشدقلعه نوی۱۴۰۱/۱۱/۰۱
مطالعه ظرفیت باربری پی نواری در مجاورت شیروانی خاک مسلح با مفهوم دو فازی و روش خطوط مشخصهمجد طرافدکتری(Ph.d)سیدی حسینی نیا۱۴۰۰/۱۲/۰۴
ارزیابی پتانسیل خودترمیمی مخلوط های آسفالتی بازیافت شده به روش گرمسروش امیری دلوییکارشناسی ارشدصحاف۱۴۰۲/۰۴/۱۹
تعیین بسامد و مودهای ارتعاشی صفحه های V شکل دارای خوردگیپارسا ساکتیکارشناسی ارشدشهابیان مقدم۱۴۰۲/۰۴/۰۵
تعیین بسامد و مودهای ارتعاشی ورق‌های مستطیل شکل دارای خوردگیسید میرمحمد علیپوریکارشناسی ارشدشهابیان مقدم۱۴۰۲/۰۴/۰۵
اثر سخت شوندگی کششی بر روی رفتار خمشی تیرهای بتنی فوق توانمندصالح قندهاریونکارشناسی ارشدقلعه نوی۱۴۰۲/۰۴/۰۵
ارزیابی آسیب‌پذیری لرزه‌ای کیفی ساختمان‌های شهر مشهد-مطالعه موردی بلوار مجیدیه منطقه 12 مشهد-علیرضا بیاتکارشناسی ارشدقلعه نوی۱۴۰۲/۰۲/۲۵
ارائه رابطه‌ی جامع برای پیش‌بینی ظرفیت فشاری ستون‌های کوتاه فولادی با مقطع دایره‌ای و چندضلعی پر شده از بتننزار جبار عباس عاصمیدکتری(Ph.d)قلعه نوی۱۴۰۲/۰۴/۱۱
تقویت خمشی دال‌های بتن مسلح یک‌طرفه پیوسته با ترکیب روش‌های نصب نزدیک به سطح-NSM- و اتصال روی سطح خارجی-EB- با استفاده از FRP-پلیمرهای تقویت شده با الیاف-محمدرضا خجسته طوسیکارشناسی ارشداصفهانی۱۴۰۲/۰۶/۱۹
800 دانشجو
27 عضو هیات علمی
3500 دانش آموخته
60 دانشجوی بین المللی
16 رشته/مقطع تحصیلی
10 گرایش های تخصصی